Mobirise

Membership Application / Lidmaatskap 

Joining Fee / Aansluitings Fooi.

Main Member and a Family / Hooflid & Gesinslid R250 Once Off / Eenmalig

Main Member – Annual Fee / Hooflid – Jaarlikse fooi.

R615 Annually / Jaarliks

Family member Annual Fee / Familielid – Jaarlikse Fooi

R130 per Family Member / Per Gesinslid

Student / Junior Member / Lid (-18) & Pensioners / Pensioenarisse

R130 Annually / Jaarliks